Många anställda runtom i landet drar nytta av sitt friskvårdsbidrag varje månad. Hur mycket man faktiskt får är upp till företaget att bestämma. Hela friskvårdsbidraget är valfritt och subventioneras av staten då inga skatter eller avgifter dras på det. Egentligen är det kanske fel att kalla det bidrag, eftersom det är något som arbetsgivaren helt enkelt väljer att ge sina anställda.

Om du inte har friskvårdsbidrag på din arbetsplats kan du driva frågan i MBL-förhandlingar. Många större och mellanstora företag erbjuder redan detta, och fler aktörer väljer att hoppa på tåget varje dag.

Summorna

Som nämnt i inledningen finns det ingen bestämd summa för friskvård, men runt 2 000 – 3 000 kronor om året är vanligt att se. Vissa yrkesgrupper har detta reglerat i sitt kollektivavtal, där frisörer är ett exempel. Enligt frisöravtalet kan en heltidsanställd frisör få upp till 2 600 kronor för friskvård eller arbetskläder.

Vad räknas som friskvård?

Det är upp till arbetsgivaren att bestämma vad som är friskvård är inte. Däremot är det Skatteverket som avgör vad som subventioneras. Till exempel subventioneras inte dykning, golf och dart, men dessa kan ändå ingå i ett friskvårdsbidrag så länge arbetsgivaren bedömer att det är lämpligt.

Exempel på vad som definieras som friskvård och subventioneras är kampsport, boule, dans, bollsporter, styrketräning och akupunktur. Även hypnos, för till exempel rökavvänjning definieras som friskvård och subventioneras.

Omfattningen viktig

Något som gör det lite lättare att förstå vad som är okej och inte, är omfattningen av aktiviteten. Golf och utförsåkning är till exempel inte skattefritt eftersom det inte räknas som enklare motion.

Något annat som blivit uppmärksammat är att träningsrelaterade appar kan vara okej att spendera bidraget på, men inte webbtjänster. Det här avgjordes i Högsta Förvaltningsdomstolen, en dom där man kan utläsa att enkla appar för exempelvis stegräkning är okej. Däremot är inte dyra webbtjänster, där man kanske får tillgång till expertrådgivning, att betrakta som enkla. Själva tekniken bakom spelar alltså en mindre roll – snarare är det omfattningen som är betydande.

Hur får man bidraget?

När du gör en aktivitet som arbetsgivaren bedömt som lämplig att spendera bidraget på, skall du spara kvittot. Därefter visar du upp det för arbetsgivaren och får beloppet betalat till dig. Det här innebär alltså att du måste lägga ut för aktiviteten.

Dock kan det se olika ut från arbetsplats till arbetsplats. Vissa arbetsgivare ger sina anställda friskvårdsbidraget i form av kuponger eller checkar. Dessa är då laddade med ett visst belopp och kan användas som betalning på ett antal olika anläggningar. Kolla alltid med din chef hur bidraget sköts och vilka aktiviteter som bedöms som lämpliga.

Fysisk aktivitet kan ordineras

Betydelsen av fysisk aktivitet har på senare år tagits mer och mer på allvar. Det har blivit allt vanligare att man ordinerar detta istället för piller eller annan medicin till patienter med vissa problem. Vad det här får för betydelse för friskvården i framtiden är oklart, men man kan spekulera i att det kommer att bli en allt viktigare sak för företagen runt om i landet att satsa på framöver.