Hälsa är ett ord som det ofta slängs med. Nätet är späckat med hälsobloggar med tips på hur man kan uppnå en god hälsa. Något som är viktigt att komma ihåg är att hälsa är något högst individuellt: vad som funkar för en person, funkar inte för en annan. En mycket bra idé för att veta vad som fungerar för en själv är att testa olika saker och föra en slags dagbok på nätet, en hälsoblogg, för att följa sin egen individuella utveckling mot ett hälsosammare liv.

Så definieras hälsa

Hälsa är ett brett begrepp som innefattar en mängd olika delar. Kort och gott kan man säga att hälsa är samma sak som välmående. För att må bra måste vi ofta göra olika saker. Det kan handla om att lägga till eller ta bort saker ur vår kost, motionera mer eller ändra våra sovmönster. Hälsa delas ofta upp i tre delar:

  • Fysisk hälsa
  • Psykisk hälsa
  • Social hälsa

I verkligheten hänger dessa tre delar samman tätt. Den psykiska hälsan påverkas av den fysiska och sociala hälsan och vice versa.

Håll koll på hälsan genom att blogga

För att må bättre behöver man ofta göra förändringar i vardagen. Det räcker inte att motionera hårt i två veckor och sedan sluta. Det bästa är ofta att börja med små steg, och känna efter på vägen hur det känns. En hälsoblogg kan vara ett mycket bra verktyg för att logga och följa sin utveckling. Hälsa är inte så enkel att mäta och därför kan det vara bra att skriva ner vissa parametrar dagligen. Till exempel kan man loggföra sin upplevda energinivå, allmänt mående och stress på en hälsoblogg och sedan även motionsmängd och kostintag. Detta kan ge en bra bild av vad man mår bra av.

Nyckeln till hälsa

Att prata om en hälsonyckel eller en väg till en god hälsa är svårt. Det är högst individuellt vad vi mår bra av. Därför kan man i stället säga så här: Någon generell nyckel till hälsa finns inte! Vår bästa möjliga hälsa är helt enkelt något vi själva får upptäcka. Att starta en hälsoblogg är ett steg på vägen till god hälsa, och att läsa andras bloggar kan också vara ett bra steg. Man får helt enkelt försöka hitta sin egen väg.