Utbildning inom Hälsa och Rehabilitering (180p)

Som arbetsgivare har man ett ansvar för sina anställdas hälsa. Det handlar då både om att jobba preventivt för att minska risken för arbetsrelaterade skador eller psykisk ohälsa samt hjälpa anställda att komma tillbaka till arbetslivet efter en frånvaro. De som tydligt arbetar med dessa frågor skapar en trygghet för sina anställda och får generellt en lägre sjukfrånvaro, vilket även ekonomiskt gynnar företaget.

Men hur arbetar man med hälsa och rehabilitering på en arbetsplats? Det är den grundläggande frågan som man utgår från i högskoleutbildningen ”Hälsa och Rehabilitering” som bland annat genomförs på Mittuniversitetet i Sundsvall. De som går utbildningen får kunskap för att kunna bedriva en förebyggande verksamhet på företag samt verktyg som används för att hjälpa personer i sin väg tillbaka.

Bred utbildning

Eftersom förebyggande verksamhet, rehabilitering och hälsoarbete kräver en bred kompetens som sträcker sig över flera ämnesområden är utbildningen tvärvetenskaplig med inslag av både psykologi, juridik, sociologi m.m. Samtidigt är det vissa ord och begrepp som går som en röd tråd genom hela utbildningen. Det är bland annat resursmobilisering, samverkan och inte minst helhetssyn. Just helhetssynen är något som lyfts fram som nyckeln till att lösa många arbetsrelaterade problem gällande ohälsa.

Distansstudier

Den utbildning som Mittuniversitetet genomför sker på distans. Den finns däremot med 1-2 träffar i månaden eller utbildning som är helt och hållet webbaserad.

Praktik

För att de teoretiska kunskaperna ska kunna testas i praktiken finns det praktikperioder i utbildningen. Det sker i samarbete med en referensarbetsplats. Ibland kan uppgifter genomföras mot denna arbetsplats även om det inte handlar om rent praktiska uppgifter.

Kompetens efter utbildning

Oavsett om man väljer att gå på universitet i Sundsvall eller om utbildningen genomförs på annan ort så ger det liknande kompetens och möjlighet att få jobb. Överlag är möjligheterna att få jobb direkt efter avslutad utbildning mycket goda. Detta både för att det under vissa tider är ett bristyrke och att allt fler företag satsar mer på hälsa utifrån flera aspekter.

Arbete finns både inom offentlig sektor och på privata företag. Ett alternativ är att driva eget och arbeta mot mindre företag som inte har råd att anställa en person som enbart arbetar med dem och deras hälsofrågor. Bland annat har tidigare studenter fått jobb på företagshälsovård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

När universitet genomförde en undersökning av vad tidigare studenter jobbade med var det hela 80% som var fast anställda. Av de som hade jobb menade 70% att utbildningen var helt avgörande för att de skulle få det jobb de hade. Cirka 80% ansåg även att de trivdes bra på sin arbetsplats.