2016 var ett år då världens börsmarknader reagerade på flera olika omskakande händelser, bland annat Storbritanniens val att lämna EU. Trots oron på börserna var året som helhet ett positivt år för fondsparandet. Över 36 miljarder kronor sattes av till premiepensionen, vilket utgör fyra femtedelar av de 44 miljarder kronor som sparades i fonder under december månad. Sveriges befolkning blir allt duktigare på att investera sin pension och Advisor fondförvaltning är en av de som visar starkt resultat.

Fondsparandet via premiepensionen har sedan år 2000, då premiepensionssystemet (då kallat PPM-systemet) infördes, varit en viktig del av det totala fondsparandet. Trots skakiga börser gav aktiefonderna i genomsnitt en avkastning på 13 procent under 2016. Efter några svagare år visade tillväxtmarknaderna sin styrka. Allra bäst gick Rysslandsfonderna, vars värde i snitt ökade med 67 procent, följt av Östeuropa på 34 procent.

Premiepensionssystemet

Om vi för en stund återknyter till premiepensionssystemet, skapades detta pensionssystem med tre huvudsakliga syften:

  • Att förbättra avkastningen genom att ge pensionsspararna möjlighet att placera pengarna på kapitalmarknaden och på så vis få en högre avkastning än landets ekonomiska utveckling.
  • Att erbjuda pensionsspararna en större riskspridning, genom möjligheten att investera i andra marknader än den inhemska och därigenom göra premiepensionen fristående från utvecklingen i Sverige.
  • Att ge individen möjligheten att placera pengarna efter sina preferenser, som till exempel riskspridning och risknivå.

Med facit i hand har PPM-systemet generellt sett tagits emot väl. Det är särskilt populärt bland yngre pensionssparare och har inneburit en god avkastning för spararna. Hela 1 310 000 sparare av 4 693 000 har haft en årlig avkastning på över 10 procent. 1 320 000 har haft en genomsnittlig avkastning på 8-10 procent och endast 120 000 sparare har haft en negativ värdeutveckling på sitt premiepensionskonto. 150 000 sparare har haft en snittavkastning på 0-2 procent, 450 000 har haft en snittavkastning på 2-4 procent och 1 680 000 har haft en genomsnittlig årsavkastning på 4-6 procent. Den största gruppen, 2 030 000 sparare, har haft en snittavkastning på 6-8 procent.

Advisor fondförvaltning har en genomsnittlig avkastning per år sedan PPM-systemets införande år 2000 om 11 procent. Genom att ta hjälp med PPM-förvaltningen av dem skulle du alltså kunna få samma snittavkastning som den tredjedel av pensionsspararna som har lyckats bäst med sina placeringar.