Företag i Falun har en ny form av friskvård

Vid en stressig arbetsmiljö kan inte fysisk hälsa ensamt göra det som behövs för att förbättra medarbetarnas hälsa. Det här menar Panang Kommunikation i Falun, som tyckte att det psykologiska perspektivet saknades i företagsvården. Som ett led i detta avskaffade de sin friskvård och införde istället – livsvård. Det här skriver DT.

Livsvård framför friskvård. Panang Kommunikation bestämde sig för att ta hälsoarbetet inom bolaget ett steg längre. Vad det betyder i praktiken är att medarbetarna inte längre behöver utföra fysisk träning på friskvårdstimmen. Istället kan den här timmen exempelvis läggas på att hämta sina barn lite tidigare från dagis, gå på en konsert eller fika med vännerna. Dock finns det givetvis begränsningar. Panang vill till exempel inte att man använder timmen för att uträtta vardagsärenden.

Handlar om att varva ner

Till DT säger Jonas Grenfeldt, VD på företaget, att det är viktigt att göra saker som får en att slappna av och må bättre psykiskt. Han hänvisar till forskning som säger att många människor, i synnerhet män, har få vänner de kan prata med. Därtill träffas de sällan, vilket kan få en att må sämre. Det är med den här motiveringen som Jonas vill avsätta en timmes betald arbetstid i veckan åt sina anställda för aktiviteter som stimulerar det mentala välbefinnandet.

Friskvården har gett resultat

Runt om i världen blir det allt vanligare att fysisk aktivitet ordineras, snarare än att få ett piller utskrivet. Mycket tyder på att den fysiska aktiviteten har fungerat bra även för Panang Kommunikation, enligt Jonas. Han säger till DT att deras arbete med friskvård, för två år sedan, visade väldigt goda resultat när det kommer träning och fysisk rörelse. Han påtalar sedan den låga medianen på två sjukdagar per anställd och år för tidningen.

Under kommande år ska alltså mer tid sättas av för den psykologiska aspekten. Vad det ger för resultat återstår att se.

Om företaget

Panang Kommunikation är en av de största kommunikationsbyråerna i dalarna. De erbjuder en rad olika tjänster som framförallt syftar till att hjälpa företag att synas på webben. Till exempel arbetar de med strategi, grafisk formgivning och text.

Panang Kommunikation har gått från att omsätta 1 402 000 kronor år 2012 till att omsätta nästan sex miljoner kronor år 2015. Under samma tidsperiod gick de också från sex till tio anställda. Under 2015 noterades en förlust på 45 000 kronor.