Bomarknad Stockholm

Nu uppger många mäklare att bostadsmarknaden har börjat tappa kraft i Stockholmsområdet. Köparna börjar få övertag när fler bostäder är till salu.

Andelen Stockholmslägenheter som säljs under utgångspris har ökat i takt med att marknaden kallnat. Idag lutar det mer åt att vara köparens marknad. Länge har det diskuterats om Sverige är på väg in i en bostadsbubbla. Men åsikterna har gått isär. Särskilt som bostadsmarknaderna ser så olika ut beroende på vart man bor i landet. Statistiken på bostadsmarknaden i Stockholm visar att det främst är för större lägenheter som andelen bostadsrätter ökat, medan lägenheter under 40 kvadratmeter fortfarande ligger på en stabil nivå.

Även om mäklare har svårt att uttala sig om läget i framtiden så kan man se att marknaden har haft väldigt kraftiga uppgångar på bostadsrätter. Det vore därmed inte orimligt att man nu har nått en platå. I Stockholm, där priserna på bostäder är högst, även när man jämför med löneläget, har haft en restriktivare utlåning från bankerna och hårdare regler från myndigheter, vilket gett en kännbar effekt.

Svalare marknad för bostäder

Efter en lång period med het marknad kan man nu börja se att bostadssäljare i Stockholm allt oftare inte får det pris de kräver. Antalet annonser där priset för bostäder sänkts har blivit fler. Detta kan visa på en ny trend på en marknad där säljare haft allt högre förväntningar på vad bostaden faktiskt är värd.

Orsaker till den svalare marknaden kan vara det allmänna konjunkturläget och fortsatt stor inflyttning till Stockholmsområdet. Stockholm har också haft en lång period med låg nyproduktion. Nyproduktion av bostäder påverkar annars bostadspriserna positivt. De tenderar att ha ett högre genomsnittspris än befintligt bestånd. Om det släpps ut ett stort antal punkthus i ett område kan det visa sig som prisökningar, vilket alltså inte skett i Stockholm. Även omvärldsläget är något att ta hänsyn till, ett osäkert Europa är inget som bygger upp självförtroendet och påverkar bostadsmarknaden. Det finns också skillnader i vilken typ av bostad man har. Priserna på villor började accelerera senare än priserna på bostadsrätter i Stockholmsområdet. Nu har bostadsrätterna bromsat in. Även om det inte är otänkbart att villorna följer efter så är takten på prisuppgång eller nedgång generellt alltid snabbare på bostadsrättsmarknaden.

Bofrågor Göteborg och Malmö

Trots den svalare bostadsmarknaden i Stockholm så kan man se en annan trend i Göteborg och Malmö. Där går utvecklingen i motsatt riktning. Där har priserna ökat till 19 respektive 14,5 procent, skriver Dagens Industri.