företag

Svensk industri står inför nya utmaningar. Man talar om smart industri med ny teknik där Sverige inte hänger med. Bristande investeringsvilja och otydligt ledarskap har gjort att Sverige halkat efter enligt en rapport som tagits fram av regeringen.

Svensk industri har länge, enligt en rapport som tagits fram av regeringen, behandlats som en historisk kvarleva på väg mot det postindustriella tjänstesamhället. Det har haft ett högt pris. När finanskrisen drabbade ekonomin med full kraft fanns inte viljan att lindra konsekvenserna och många jobb gick förlorade.

Enligt rapporten har Sverige i likhet med andra länder inte tagit fram nya strategier för att förbättra villkoren för industrin och attrahera nya investeringar. Många företag har också flyttat sin tillverkning och forskning till andra länder. Sverige är dock, enligt regeringen, fortfarande en stark industrination, där industrin tillsammans med de industrinära tjänsteföretagen, skapar nästan en miljon jobb och står för store delen av svensk export.

Svenska företag satsar mindre

En av anledningarna till att Sveriges industri idag anses vara trög är att svenska industriföretag satsar betydligt mindre på att utbilda anställda i digital teknologi jämfört med andra länder. I de tidigare lågkostnadsländerna i Asien har snabbt stigande lönekostnader samt problem med miljö och kvalitet gjort svensk produktion av varor och tjänster mer konkurrenskraftig. Regeringen påpekar i sin rapport att det nu är företagens ansvar att hantera utmaningarna och dra nytta av möjligheterna som ges i Sverige.

Ny teknik

Idag driver digitaliseringen på industrins redan höga omställningstakt och är helt avgörande för industrins framtida konkurrenskraft. Särskilt för små företag kan det vara en enorm utmaning att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Regeringen har föreslagit en ny industrialiseringsstrategi som ska stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft. Man vill ha en mer hållbar produktion med ökad resurseffektivitet och miljöhänsyn. Industrin behöver ett kunskapslyft och nya forskningsinsatser för att kunna möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling.

Smart industri

Digitalisering medför enorma möjligheter att utveckla en ny, smartare och mer hållbar industri. I den smarta fabriken kan maskiner och komponenter kommunicera med varandra. Automatisering är en viktig komponent i den smarta fabriken. En utvecklad robotteknik skapar alltmer avancerade robotar till lägre pris. Regeringen säger i rapporten att en ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till svensk industris utveckling samt skapa fler jobb. Företag i svensk industri ska genom denna satsning bli ledande inom den digitala utvecklingen för att på så sätt få konkurrenskraft gentemot andra länder.