Finansiering bostäder

När Finansinspektionen publicerade de senaste siffrorna för bankernas bruttomarginal visade det på en tydlig trend, bankerna tjänar allt mer pengar på kundernas bolån.

Den så kallade bolånemarginalen är nu uppe i 1,73 procentenheter, vilket är den högsta nivån sedan man började räkna på bankernas marginal på bolån. En ny rapport från Finansinspektionen visar att bankernas marginal på bolån, under årets andra kvartal, låg på 1,73 procent. Marginalen har gradvis ökat sedan att den nästan låg på noll precis efter finanskrisen.

Finansieringskostnad

Enligt Finansinspektionen beror den höga marginalen på att bankernas finansieringskostnad har minskat, samtidigt som räntorna på utlåning inte har gjort det i samma omfattning, något som kan tyda på en för svag konkurrens på marknaden. Att utlåningsräntorna inte hänger med i finansieringskostnaderna kan vara en indikation på att konkurrensen på bolånemarknaden är svag, enligt Finansinspektionen.

Villaägarna har nyligen riktat kritik mot Finansmarknadsminister Per Bolund och menar att han inte gör något åt situationen. -Jag är ganska besviken, jag hade förväntat mig mer när han kom, säger Håkan Larsson, boendeekonom på intresseorganisationen Villaägarnas riksförbund. Enligt Håkan Larsson är det svårt för en vanlig bolånekund som inte har ett stort startkapital, att förhandla om boräntan med bankerna. Han menar att den statliga banken SBAB i detta avseende måste användas som ett verktyg för att pressa räntorna. Det är därför man har en statlig bank.

Bolund anser dock också att regeringen och myndigheterna trots allt försöker underlätta för konsumenterna. De gär de genom att tillhandahålla verktyg som till exempel FI:s redovisning av snitträntor och ändringen i bolånedirektivet där banker måste redovisa vad som vägs in i erbjudanden till kunden. Men det kräver också av konsumenterna att man försöker vara aktiv och att man gör vad man kan själv för att förhandla med olika banker.

Ny förhandling

Men den höga marginalen på bolån visar att det finns ett stort förhandlingsutrymme. En hög lönsamhet på bolån bidrar till att banker vill behålla kunder och den höga nivån visar på att det i en förhandling finns utrymme för banken att sänka räntan samtidigt som en god lönsamhet kan behållas. Något att tänka på är att kunderna själva kontaktar olika banker och förhandlar om boräntan. På så sätt kan man sänka sina räntekostnader. Det finns åtminstone åtta olika större aktörer som erbjuder bolån så konsumenter behöver inte vara begränsade till storbankerna. Om konsumenter var mer aktiva och beredda att byta bank skulle det antagligen bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.