Att belåna fakturor är en finansiell lösning där ett företag använder sina utestående fakturor som säkerhet för ett lån eller en kredit. Denna typ av finansiering har vuxit i popularitet tack vare den flexibilitet och snabbhet som den erbjuder. Men det är viktigt att veta när och varför fakturabelåning kan vara en bra idé. I den här artikeln belyser vi olika scenarier där det kan vara lämpligt att använda sig av denna finansieringsmetod.

5 scenarier där det kan vara en bra idé att belåna fakturor

Dessa är några exempel på scenarier där fakturabelåning kan vara en gångbar finansieringslösning:

  • När likviditeten är låg. En av de mest uppenbara situationerna där du bör överväga att belåna fakturor är när företaget står inför en likviditetskris. Om det finns en tillfällig flaskhals i kassaflödet och du vet att pengar snart kommer in kan detta vara en bra korttidslösning.
  • För att finansiera tillväxt. Befinner ditt företag sig i en fas av snabb tillväxt? Då kan du behöva pengar för att kunna köpa in fler lagervaror, anställa mer personal eller finansiera andra kostnader som är kopplade till tillväxten. Då kan fakturabelåning vara en lämplig strategi. Den ger dig tillgång till det kapital som krävs utan att du behöver ta ett traditionellt banklån som kan belasta företagets balansräkning.
  • Säsongsmässiga variationer i affärerna. Vissa företag har säsongsmässiga svängningar i sina affärer. Detta kan leda till att kassaflödet blir ansträngt i samband med lågsäsonger. I dessa fall kan det vara värt att belåna fakturor för att säkerställer att företaget kan fortsätta sin verksamhet som normalt.
  • När du inte blir beviljad ett traditionellt lån. Är ditt företag nystartat, eller saknar du den kreditvärdighet som krävs för att bli beviljad ett traditionellt företagslån? Då kan detta vara en lämplig finansieringsmetod att titta närmare på. Eftersom fakturorna utgör säkerheten för lånet kan långivare vara mer benägna att bevilja dig finansiering.
  • För att ta vara på ekonomiska möjligheter. Ibland uppstår tillfällen där du behöver agera snabbt. Det kan vara en större affär eller en investering i ytterligare resurser för att möta en ökande efterfrågan. Då kan du vilja överväga denna lösning för att snabbt få det kapital som krävs för att ta vara på dessa möjligheter.