Vissa hävdar att vi just nu befinner oss mitt i den fjärde industriella revolutionen. Tekniken håller för fullt på att förändra våra liv till det bättre på flera olika sätt. Ett av dessa är kopplat till utbildning och lärande. Men vilka är egentligen skillnaderna mellan en onlineutbildning och en traditionell utbildning? Det ska vi försöka förklara och bena ut nedan!

Viktigaste skillnaderna mellan en onlineutbildning och fysisk undervisning

Dessa är de viktigaste skillnaderna mellan en onlinebaserad utbildning och en traditionell utbildning med fysisk undervisning:

  • Ingen mänsklig interaktion.
  • Tillgång till utbildningsmaterialet dygnet runt.
  • Du kan utbilda dig medan du arbetar.
  • Bedömningen sker på ett lite annorlunda sätt.
  • Utbildningen är inte platsbunden.

Ingen mänsklig interaktion

En viktig skillnad mellan en onlineutbildning och andra utbildningsformer är den mänskliga interaktionen. När du går en onlinebaserad utbildning har du sällan någon fysisk kontakt med lärare eller andra studenter. Kommunikationen sker istället digitalt, precis som lärandet i övrigt.

Tillgång till utbildningsmaterialet dygnet runt

Det spelar ingen roll om du väljer att utbilda dig inom data och IT, arbetsmiljö och säkerhet, ledarskap eller något annat. Oavsett vilket har du tillgång till utbildningsmaterialet dygnet runt när du går en onlineutbildning. Det gör att du kan välja själv när du vill utbilda dig.

Du kan utbilda dig medan du arbetar

Har du ett upptaget liv och svårt att få livspusslet att gå ihop ibland? Då kan en onlineutbildning vara det perfekta sättet för dig att utbilda dig! Du kan nämligen utbilda dig digitalt även om du har ett heltidsarbete vid sidan av. Detta tack vare den flexibilitet som det onlinebaserade lärandet erbjuder.

Bedömningen sker på ett lite annorlunda sätt

När du går en onlinebaserad utbildning sker bedömningen av dina kunskaper ofta genom inlämningsuppgifter. Beroende på hur utbildningen är upplagd kan dessa vara antingen individuella eller gruppbaserade. Oavsett vilket ger det dig möjligheten att få en fortlöpande bedömning av hur väl du tillgodogör dig den kunskap som erbjuds.

Utbildningen är inte platsbunden

En onlineutbildning är inte platsbunden på samma sätt som en traditionell utbildning. Det innebär att du kan få åtkomst till utbildningsplattformen oavsett var i världen du befinner dig.