Ugl utbildningar gås ofta av chefer, nyckelpersoner och medarbetare på olika nivåer i ett företag. Det främsta syftet är att utveckla sitt ledarskap, och tanken är att man ska få kunskaper som kan användas i såväl karriären som i privatlivet. I den här texten sammanställer vi ett antal vanliga frågor och svar, så att den som är nyfiken kan få en snabb introduktion till ämnet.

Frågor:

  • Vad är ugl utbildningar för något?
  • Vad är egentligen syftet med att gå utbildningen?
  • Vad gör man egentligen på kursen?

Vad är Ugl utbildningar för något?

UGL är kort för Utveckling av Grupp och Ledare och har som syfte att man ska bli mer effektiv som både medarbetare och ledare. UGL utbildningar som koncept ägs av Försvarshögskolan. Det är också dom som utvecklar konceptet, vilket sker med en revision av kursinnehållet ungefär vart femte år.

Konceptet i sig utvecklas ständigt och har gjort så sedan starten i slutet av 70-talet/början av 80-talet, när det grundades.

Vad är egentligen syftet med att gå utbildningen?

Som nämnt i inledningen av den här texten är syftet främst att kursdeltagarna ska bli bättre som medarbetare och ledare. Målet är sedan att de ska kunna bidra med sina nya erfarenheter i sin organisation och/eller i sin vardag.

Varje deltagare får, under fem dagar, utforska ledarbeteenden i en grupp som tolkar och hanterar problem på olika sätt. Det är ett sätt att se in i dig själv, få självdistans och se din roll i gruppdynamiken. Det är också en del av syftet med ugl utbildningar – att man ska få bättre självkännedom. Det är just självkännedomen som är ett viktigt verktyg i att bli en bättre ledare och medarbetare.

Vad gör man egentligen på kursen?

Av tradition är det lite hemligt exakt vad som sker på ugl utbildningar. Upplägget är dock alltid detsamma, även om upplevelserna givetvis varierar mellan olika kurser, eftersom det är individerna som i hög grad formar upplevelsen.

Ett moment kan till exempel vara att ni får ett problem eller en situation att lösa var och en för sig. Sedan ska ni diskutera problemet och eran tolkning av det i grupp. Under kursens gång trycker handledarna på att det är viktigt med öppenhet och ärlighet, så att diskussionerna verkligen blir ”effektiva”.