Kreditkort med olika bonusar har blivit allt vanligare de senaste åren. Många kortutgivare erbjuder bonus i form av extra poäng, rabatter eller kontanter för att locka nya kunder. I den här artikeln tittar vi närmare på kreditkort med bonus och vad man bör tänka på.

Olika typer av kreditkortsbonusar

Det finns främst tre olika typer av bonusar på kreditkort:

  • Poängbonus – Extra poäng på köp som kan lösas in mot varor eller resor
  • Rabattbonus – Rabatt på vissa varor, tjänster eller butiker
  • Kontantbonus – Pengar tillbaka på gjorda köp

Poäng- och rabattbonusar brukar vara kopplade till kreditföretagens egna bonusprogram. Kontantbonus ges ofta direkt på kortkontot.

Så här fungerar det

För att få bonus måste man oftast uppfylla vissa krav, till exempel:

  • Handla för ett visst belopp inom en viss tid
  • Betala en årsavgift för kreditkortet
  • Bara handla hos vissa butiker eller inom vissa kategorier

Det är viktigt att läsa på vilka regler som gäller så man får ut lovad bonus. Annars kan man bli besviken.

För- och nackdelar

Fördelarna med kreditkort med bonus är att man kan få rabatter, poäng och pengar tillbaka på sina inköp. Det kan sänka den totala kostnaden för köpen. Nackdelarna är att det ibland finns många regler och villkor, och att man kanske lockas att handla mer än man annars skulle gjort.

Jämför olika kort

Eftersom villkoren för bonusarna skiljer sig åt mellan olika kort kan det vara klokt att jämföra några alternativ innan man bestämmer sig. Fundera på dina vanliga inköp och vilket bonusprogram som passar dig bäst.

Var uppmärksam på villkoren

Läs alltid villkoren noga! Det är lätt att missa viktiga detaljer som gör att man inte får ut lovad bonus. Var särskilt uppmärksam på:

  • Omfattning – Vilka inköp/butiker som berättigar till bonus
  • Tidsperiod – Inom vilken tidsrymd inköpen måste göras
  • Krav – Eventuella beloppsgränser eller andra krav

Kreditkort med bonus kan vara ett bra sätt att sänka sina totala inköpskostnader. Men var noga med att sätta dig in i villkoren, jämföra olika kort och inte lockas att handla överdrivet mycket. Då kan bonuskort vara ett smidigt alternativ för många.