Med en professionell moderator kommer konferensen, debatten eller det stora företagseventet att ledas framåt på ett smidigt och publikorienterat sätt. Många gånger tänker inte publiken på om moderatorn är duktig då ”allt bara flyter på”. Men tas uppdraget av en person som inte har samma erfarenhet och kunskap inom området kommer det mycket snabbt att märkas.

Vad innebär jobbet som moderator?

En moderator kan förenklat förklaras med att vara ”programledare” eller ”mötesledare”. Det är personen som ”håller i den röda tråden” under exempelvis ett event eller som strukturerar en debatt så att alla parter får komma till tals.

Ett klassiskt exempel där det krävs en professionell moderator är just vid debatter. Detta utifrån att parterna gärna vill ”ta över” och utnyttja den andra partens svagheter. Det är lätt att debatten lämnar den ursprungliga frågan eller övergår till personangrepp.

En professionell moderator vid en debatt….

  • …är förberedd för sitt uppdrag
    Är det en debatt kan personen läsa på om de olika parterna i debatten, deras ståndpunkter i olika frågor och hitta beröringspunkter som kan vara intressanta för åhörarna. Denna punkt är eventuellt det som primärt skiljer en professionell moderator och en person som ”bara” försöker leda debatten.
  • …följer upp
    Genom att ställa följdfrågor och ställa olika påstående mot varandra ska parterna i debatten tydligt kunna förmedla sin åsikt.
  • …har kontroll
    En riktigt dålig debatt består av två, eller fler, parter som möter varandra utan tydliga riktlinjer. Det blir snabbt rörigt och oproffsigt. En professionell moderator har kontroll över situationen, sätter ramar och fördelar ordet.

En moderator på konferensen

I grunden är det inte någon skillnad mellan att jobba som moderator på en debatt eller på en konferens. Det är fortfarande personens ansvar att hålla i ramarna, föra deltagarna framåt och guida åskådarna. Men självklart tar det sig olika uttryck. Inför en konferens läser personen på om företaget och dess kundgrupp för att därigenom vara förberedd på vilka frågor och oväntade händelser som kan uppstå.

Välja moderator

Det är alltid svårt att veta i förväg hur en moderator kommer att hantera debatten, konferensen eller företagseventet. Eftersom det är en tjänst som köps är det extra viktigt att söka efter referenser och se på vilka uppdrag som personen tidigare utfört.