De allra flesta i Sverige har ett bredbandsabonnemang i hemmet. Genom att jämföra olika operatörer och alternativ kan stora summor sparas – och de bättre alternativen hittas. Vad skiljer sig mellan de olika abonnemangen?

Fiber eller mobil?

Bredbandsabonnemang kan antingen tecknas via fiber (nätverksanslutning) eller mobil. Det finns fördelar och nackdelar med bägge dessa alternativ.

  • Fiber
    Med fiber skapas en bredbandsanslutning som både är snabbare och säkrare än med det mobila alternativet. Dessutom finns ingen begränsning för surfmängd. Det är även orsaken till att de flesta har fiber i hemmet. Därmed kan datorer, wifi, mobiler och andra enheter utnyttja nätet.
  • Mobilt
    Med mobilt bredbandsabonnemang ges större flexibilitet. Det kan tas med var som helst och därmed ge tillgång till internet på resan, i sommarstugan osv. Det kan även användas i hem dit fiber ännu inte dragits. Detta genom att uppkoppling istället sker via det mobila nätet. Däremot finns en begränsad surfmängd per månad och hastigheten kan sällan mäta sig mot fiberalternativet.

Mobilt bredbandsabonnemang – Surfmängd och täckning

Väljs ett mobilt bredband är det primärt täckning som bör avgöra vilken operatör som väljs. De som bor i en medelstor eller stor stad kan välja mellan ett flertal operatörer medan de som bor i Norrlands inland har betydligt färre att välja på utifrån täckning.

Det andra som är avgörande är hur stor surfmängd som krävs. Det finns tabeller på internet som visar hur mycket surfmängd som krävs för exempelvis en timmes tittandes på Youtube eller användning av Facebook. Utifrån dessa går det att göra en beräkning av hur mycket surfmängd som krävs. Ett generellt råd är att köpa surfmängd med marginal då det är dyrt att köpa extrasurf.

Fast bredband – Hastighet och pris

Det som primärt skiljer sig mellan olika bredbandsabonnemang med fiber är hastigheten och priset. Abonnemangen presenteras med hastighet för upp- och nedladdning. För det flesta är det nedladdningstiden som är relevant då streaming och spel resulterar i nedladdning av information. Uppladdning används i större grad inom olika jobb eller för de som driver servrar osv. Utifrån upp- och nerladdningshastighet kan sedan abonnemang väljas utifrån pris. Generellt är det nämligen inte mycket mer än just detta som skiljer dem åt.

Kundservice

Hur vill du ha hjälp om något krånglar? Vill du kunna ringa kundtjänst eller räcker det med mail och chat? Detta är nämligen en punkt som skiljer budgetalternativen mot övriga. Flera av lågprisabonnemangen erbjuds nämligen utan att telefonsupport är tillgängligt.