Det finns vissa produkter som man potentiellt sätt kan använda på många olika sätt. En sådan produkt kommer vi beröra i denna artikel. Här berättar vi nämligen varför du bör använda en glasmonter som prisskåp. Läs vidare för att ta del av denna information!

5 stora fördelar med att använda en glasmonter som prisskåp

Innan du överväger att använda en glasmonter som prisskåp vill du förstås veta huruvida det är fördelaktigt att göra detta. Fördelarna med en sådan här lösning är att glasmontrar:

  • Låter dig visa upp priser och troféer. Denna lösning är väldigt smidig och användbar när du vill kunna visa upp priser och troféer på ett effektivt sätt. Detta oavsett om det rör sig om troféer och medaljer från lagtävlingar, eller om det rör sig om helt andra typer av priser och utmärkelser.
  • Är låsbara. Många glasmontrar är låsbara. Det är bra för oavsett om priserna är värdefulla eller inte är de viktiga för dig, föreningen eller vilka som nu har vunnit priserna. Det finns alltså ett sentimentalt värde och genom att låsa in priserna är de extra säkra för obehöriga.
  • Har färdiginstallerad belysning. En stor fördel med denna lösning är att många glasmontrar har en färdiginstallerad belysning redan från start. Detta gör att dessa skåp är ljusa och har ett modernt utseende. Därmed smälter de väl in med den övriga inredningen i ditt hem eller på ditt företag.
  • Är säkrare än många andra lösningar. Glasmontrar är som sagt låsbara vilket är en egenskap som för med sig flera ytterligare fördelar. En av fördelarna med detta är att lösningen är säkrare än många andra alternativa lösningar. Till exempel är stöldrisken förhållandevis låg såvida glaset i montern inte krossas.
  • Är enkla att använda i detta syfte. Ytterligare en fördel med att använda en glasmonter som prisskåp är att det är enkelt att göra detta. Till exempel behöver du inte sträcka dig djupt in i montern för att kunna ta fram en trofé eller något annat pris. Istället låser du helt enkelt bara upp montern och plockar sedan fram priset vid behov.