Det är förvisso viktigt att barn leker såväl inomhus som utomhus. Men ibland känns det som att en alltför stor vikt hamnar på den lek som äger rum inomhus i lokaler eller våra hem. Däremot är det inte alls lika många som också tänker på de fördelar som lekandet på lekplatsen för med sig. En rutschkana är perfekt till lekplatsen i detta hänseende och den medför en rad olika hälsofördelar för de lekande barnen.

I princip alla lekplatser har rutschkanor och det av goda skäl

Du kanske aldrig har tänkt att rutschkanor är så pass viktiga för barnen och deras utveckling? Du kanske främst har tänkt på dessa ting som en rolig leksak eller lekställning utomhus för barnen att roa sig med? Men om du tänker efter lite grann inser du snart att i princip alla lekplatser, såväl offentliga sådana som på skolgårdar, har en rutschkana. Det finns goda skäl till att så är fallet – läs vidare så berättar vi mer om varför en rutschkana är perfekt till lekplatsen!

En rutschkana är perfekt till lekplatsen utifrån följande hälsofördelar

Det finns flera olika skäl till att en rutschkana är perfekt till lekplatsen. Så är bland annat fallet utifrån följande hälsofördelar som den för med sig:

  • Ökad styrka i såväl överkropp som underkropp. För att kunna använda rutschkanan behöver barnet först ta sig upp till toppen av denna. Detta kräver såväl överkroppsstyrka som underkroppsstyrka samt finmotorik och balans. Den roliga spänningen med att åka nedför rutschkanan motiverar barnet att ta sig uppför stegen eller vad det än kan vara för att klättra upp till toppen om och om igen.
  • Förbättrad balans och koordination. En annan fördel med rutschkanor är att dessa hjälper barnen att förbättra sin balans och koordination.
  • Den har även vissa sociala fördelar. Ytterligare en fördel med denna typ av lekplatsutrustning är att den också har fördelar för barnets sociala utveckling och umgänge. Det har nämligen visat sig att utomhuslek är väldigt viktig för att utveckla barns förmåga att ha tålamod och socialisera med andra barn samt visa respekt för dessa.