Trots den ökande digitaliseringen fungerar de allra flesta företag idag på ett liknande sätt som tidigare. Det är heller ingen större skillnad på hur affärer görs nu kontra för ett tiotal år sedan. Om man däremot zoomar in och kikar på specifika detaljer och de verktyg som används är dock saken en annan. Till exempel har många företag börjat tillhandahålla online kundtjänst som komplement till andra kontaktvägar.

Så kundtjänsten är alltså en funktion som är föränderlig. Till syvende och sist handlar det dock fortfarande om att ta hand om företagets kunder. Skillnaden är att det nu finns fler möjliga sätt att göra detta. Fortsätt att läsa för att få reda på vad ditt företag kan göra för att förbättra sin support online!

4 steg till en bättre online kundtjänst

Till att börja med handlar det om att välja de rätta kontaktvägarna. När detta är gjort kan du förbättra ditt företags online kundtjänst på följande sätt:

  1. Ta reda på vad dina kunder behöver. En av de allra viktigaste sakerna när det kommer till kundtjänst är att kunna sätta fingret på kundens behov. Som vi redan har nämnt bör du därför möta kunden där den faktiskt finns. Försök inte att byta kontaktsätt utan kommunicera via den kanal som varje enskild kund föredrar att använda sig av. Försök där att identifiera kundernas olika behov och möta dessa.
  2. Hamna aldrig i vägen för kunden. Självbetjäning är ett fenomen även på nätet. Det är ett bra sätt att låta kunden betjäna sig själv utan att personalen på kundtjänsten kommer i vägen.
  3. Låt inte kunderna vänta. Tid är pengar och även dina kunders tid är väldigt värdefull. Därför är det viktigt att ha respekt för tidsaspekten och att inte låta kunderna vänta alltför länge. Svara snarast möjligt på förfrågningar och försök att tillhandahålla så skyndsam och bra support som möjligt.
  4. Tänk på att en online kundtjänst inte behöver vara robotliknande. En vanföreställning är att en digital kundtjänst behöver vara robotisk. Så är dock inte fallet utan det går att vara personlig och mänsklig även på nätet. Detta är viktigt att inte glömma bort!