Både inför, och under, relining är det viktigt med inspektion. När sedan arbetet är slutfört ska en slutbesiktning ske. Vad innebär detta och hur utförs arbetet? En konsult i Malmö beskriver deras arbete på följande sätt:

Besiktningsmän som är oberoende

Behöver en relining genomföras eller går det att vänta ett par år? Är stammarna så dåliga att stambyte behöver ske? Vilken dokumentation finns på underhåll och tidigare renovering? Det är ytterst få fastighetsägare som har kunskapen som krävs för att kunna avgöra när stambyte eller relining bör genomföras. Att sedan jämföra offerter från flera olika konsulter kan upplevas som en ”djungel”. Det är i detta läge som oberoende konsulter anlitas. Dessa utför alltså inte själva arbetet med att byta eller renovera stammarna och kan därmed vara helt oberoende i deras bedömning. Inspektion sker i regel i tre steg:

Undersökning sker med videogranskning och okulärbesiktning för att avgöra om stammarna behöver renoveras. Om de fortfarande är av bra kvalité kan besiktningsmännen återkomma exempelvis efter 5 år för att återigen göra en relining besiktning i Malmö. På detta sätt finns en regelbunden kontroll. När arbetet utförs sker även besiktning löpande. Detta för att upptäcka eventuella fel innan de blir för ”inbyggda”. Sista steget är slutbesiktning. Då filmas alla stammar, videon granskas och sparas för framtida bevis på utfört arbete.

Få även hjälp med projektering

Dessa konsultföretag erbjuder inte enbart inspektion utan kan hjälpa till i hela processen som relining innebär. Exempel med följande tjänster:

  • Behovsanalys
    Vad behöver renoveras? I vilken omfattning? Vad kostar det? Hur sker finansiering?
  • Jämföra offerter
    Konsulten kan använda behovsanalysen och skapa offertunderlag som företag i Malmö får svara på. Konsulten kan sedan gå igenom dessa med kunden och förklara olika skillnader hos företagen.
  • Planering
    Hur ska de boende få information om kommande relining? När ska det planeras in? Ska ett tillfälligt boende i Malmö ordnas? Få hjälp med planering från start till mål.

Hitta certifierade företag för relining i Malmö

Vem som helst får starta företag och erbjuda allt från avancerad stamrust till enkla byggnationer. Det finns ingen lag som anger att utbildning eller auktorisation måste finnas – så som det finns på för elektriker. Som fastighetsägare är det därmed extra viktigt att jämföra och välja seriösa företag. Ett sätt är att välja de som är certifierade via BRiF. Det är frivilligt att gå med i denna nationella organisation men de som gör det lovar att följa de branschregler som branschorganisationen satt upp. Via dess hemsida går det även att filtrera fram och hitta konsulter i Malmö som utför olika uppdrag inom relining.