Ett stambyte i en fastighet är något som då och då måste göras. Både stammar och rör har nämligen en hållbarhet som är begränsad. Denna livslängd beror på olika faktorer som vi går igenom nedan. Frågan om stambyte och hur ofta det måste göras är inte helt enkelt att ge ett kort svar på.

Det finns rekommendation på att man ska låta utföra ett stambyte mellan vart 30:e till 60:e år. Men detta tidspann är ju som du märker ganska brett. Detta beror på att fastigheter har olika förutsättningar. Det kan till exempel handla om en äldre fastighet eller en fastighet med många lägenheter vilket ökar slitaget på de rör och stammar som finns.

Om du har en äldre fastighet kan det därför vara en god idé att byta vart 30:e år. En gyllene regel är ju dock att det är bättre att göra det i tid.

Faktorer som påverkar ett stambyte och hur ofta det ska göras

Det finns flera olika faktorer som har en inverkan på ett stambyte och hur ofta stammarna för avloppsrör och tappvatten ska bytas. Oftast talar man dock om fyra grundläggande faktorer som påverkar detta beslutet. Dessa fyra faktorer är:

  • När huset byggdes Detta handlar om vilket årtal som huset eller fastigheten byggdes. Detta beror helt enkelt på att det vid olika tidsperioder har använts olika typer av material och tillvägagångssätt. Dessa påverkar i sin tur när ett stambyte behövs och hur ofta det bör ske.
  • Materialet på stammarna Detta är också en faktor som hos vissa är ganska självklar. Vissa material har ju olika livslängd. Om dina stammar av kopparrör kommer de med all sannolikhet hålla längre än till exempel gjutjärn.
  • Typ av belastning på stammarna Denna faktor handlar om vilken typ av belastning stammarna måste tåla. Exempelvis behöver stammarna i en fastighet med många lägenheter bytas med ett kortare intervall än vid färre lägenheter.
  • Senaste byte av stammarna Ett stambyte och hur ofta det kan behövas beror också på när de senast byttes. Det beror också på kvaliteten på arbetet som gjordes vid det tillfället.